Investment Value Unit

«Ettevõte Investment Value Unit ühendab enam kui 30 riigi ettevõtlusühendusi,investeerimisorganisatsioone ning samuti ettevõtteid ja füüsilisi isikuid»


More

VISIOON

«Ettevõte Investment Value Unit ühendab enam kui 30 riigi ettevõtlusühendusi,investeerimisorganisatsioone ning samuti ettevõtteid ja füüsilisi isikuid»
Kõik projektis osalejad omavad võimalust konsulteerida spetsialistidega,tutvuda investeerimisprogrammide raames tehtud investeerimistegevuse tulemustega ja samuti saavad nad ligipääsu investeerimisprojektide ühisele informatsioonivõrgule.

Missioon

Üle maailma investeerimisprojektide ühise informatsiooniruumi loomine igakülgse abi osutamiseks nende realiseerimisel, otseinvesteeringute arendamine investorite vahendite abil.

Suurimad pingutused meie tegevuse raamides on suunatud erainvestori institutsiooni arendamisele,laiade elanikkonna kihtide investeerimiskultuuri arendamine erinevates riikides,erainvestorite ja väikeste ja mittekalliste investeerimisprojektide omanike vahel koostöö protsessi organiseerimine.
Prioriteetseks ülesandeks on projekti initsiaatorile investori kaasamine mitte kui krediidi andjana vaid kui täieõigusliku partnerina.


IVU

Globaalne
Aktiivsus

Meie jaoks on investeerimisprojekt - iga juriidilise või füüsilise isiku initsiatiivne tegevus mis on suunatud investori vahendite kaasamisele nii loodava ettevõtte rahastamisele kui ka põhivahendite omandamisele ja loomisele,mittemateriaalsete ja materiaalsete aktivate,olemasoleva ettevõtluse laiendamisele ja moderniseerimisele,uute tehnoloogiate juurutamisele,teaduslike uuringute ja katsetootmiste rahastamisele ja muu tegevus mis on seotud kolmandate isikute poolt rahaliste vahendite kaasamist.

Tõhus
Otsing

Teha kõik endast olenev, et luua iga investeerimisprojekti jaoks efektiivne finantslahenduste otsing kogu maailma andmebaaside investeerimisprojektide põhjal ja korraldada nendes projektides investorite avatud kaasamine.
Kutsume investeerimisprojektide algatajaid üles leidma ja jagama teavet avatud juurdepääsuga investoritele tõhusama otsingu tegemiseks.

Kõrge
Efektiivsusega

Ühise investeerimisprojektide andmebaasi põhjal luua võimalus leida effektiivne finantseerimislahendus igale investeerimisprojektile ja organiseerida avatult investori kaasamine nende elluviimiseks.
Potensiaalsete investorite efektiivsemaks leidmiseks kutsume investeerimisprojektide omanikke partnerlusele ja informatsiooni avalikku kasutusse paigutamisele.

Maksimaalne katvus & Otsene finantseerimine
Otsene finantseerimine

Otsene Rahastamine Investorite otsimine meie süsteemi abil on informatsiooni tutvustamine maksimaalsele hulgale partneritele kel on vabad vahendid ja kel on huvi vahendite investeerimiseks nende poolt välja valitud projektidesse.

Partnerlus

Azerbaijan (Republic Of Azerbaijan) Armenia (Republic Of Armenia) Brazil (Federal Republic Of Brazil)
Belgium Bulgaria Estonia
Gabon (Republic Of Gabon) Georgia (Georgia) Israel (State Of Israel)
Italy (Italian Republic) Kazakhstan (Republic Of Kazakhstan) China (people's Republic of China)
Congo (Republic Of Congo) Latvia (Republic Of Latvia) Lebanon (Lebanese Republic)
Lithuania (Republic Of Lithuania) Malta (Republic Of Malta) Macedonia (Republic Of Macedonia)
Moldova (Republic Of Moldova) Netherlands (Kingdom Of The Netherlands) UAE (United Arab Emirates)
San Marino (Republic Of San Marino) Slovenia (Republic Of Slovenia) United States Of America - New York
United States Of America - Houston Uzbekistan (Republic Of Uzbekistan) France (French Republic)
Montenegro Czech Republic (Czech Republic) Republic Of South Africa

- Looge investeerimisprojektide üksikandmebaas, millele pääseb juurde laiale huvirühmale, algatajatele ja investoritele. Investorid on huvitatud investeerimisest mitte vähem kui algatajad, kes on huvitatud raha meelitamisest ja projektide elluviimisest. Algataja suurendab projekti elluviimise võimalust tänu sellele, et projektile on vaba juurdepääs maksimaalsele arvule investoritele.

- Projektide kohta käiva teabe värskendamine iga päev, et edastada investoritele tegelikku teavet meie ülemaailmsesse võrku kuuluvate investeerimisprojektide kohta.

- Toetada algatajate saavutamisel oma äri eesmärke. Meie peamised partnerid on olulised ja olulised suurettevõtted.

Saage platvormi
liikmeks

  • Rääkige meile oma organisatsioonist ja investeerimisfondist

Koostöö taotlus